Μονάδα Ιατροδικαστικής
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

εκδηλώσεις / δραστηριότητες


Έρευνα / Προγράμματα

Virtopsy.GR: Εφαρμογή απεικονιστικών μεθόδων για τη διερεύνηση θανάτου
Η Ιατροδικαστική Επιστήμη έχει ως αντικείμενος την καταγραφή, ανάλυση και ερμηνεία των επιστημονικών ιατρικών ευρημάτων σε αιφνίδιους και βίαιους θανάτους και την σαφή παρουσίαση τους στο Δικαστήριο. Η περιγραφή των ευρημάτων όμως είναι υποκειμενική και εξαρτώμενη από τον εκάστοτε παρατηρητή. Οι απεικονιστικές τεχνικές έχουν παρουσιάσει αξιοσημείωτη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια με αποδεδειγμένης αξίας εφαρμογές στην ιατροδικαστική διερεύνηση του θανάτου που κυμαίνεται από μεθόδους διάγνωσης, ταυτοποίησης έως και ανασύνθεσης των συνθηκών του θανάτου. Στα πλαίσια της γενικότερης αποδοχής των απεικονιστικών τεχνικών στην ιατροδικαστική πράξη η παρούσα έρευνα προτείνει μια μελέτη ιατροδικαστικών περιστατικών με απεικονιστική μέθοδο (αξονική τομογραφία) και τη σύγκριση των ευρημάτων με τα αποτελέσματα της κλασσικής νεκροτομής.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αναμένεται να αναδείξουν τα είδη θανάτου τα οποία μπορούν να διερευνηθούν με βεβαιότητα με απεικονιστικές τεχνικές, ώστε να υπάρχει εναλλακτική η συμπληρωματική της νεκροτομής διερεύνηση αιφνίδιων ή βίαιων θανάτων. Η συγκριτική αυτή μελέτη πραγματοποιείται για πρώτη φορά για τα ελληνικά δεδομένα και αναμένεται να αποτελέσει εφαλτήριο ανάπτυξης της Ιατροδικαστικής Ακτινολογίας πανελλαδικά. Επιπρόσθετα, η χρήση αξονικού τομογράφου τελευταίας τεχνολογίας (128 τομών) αποτελεί παγκόσμια καινοτομία του Πανεπιστήμιου Κρήτης και του Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης και ενδέχεται να συμβάλει θετικά στην ιατροδικαστική πρακτική και έρευνα.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Έλενα Κρανιώτη, Επίκουρη Καθηγητήτρια Ιατροδικαστικής

Τράπεζα Εγκεφάλων Κρήτης: Δημιουργία Τράπεζας Εγκεφαλικού Ιστού από ασθενείς με νόσο Alzheimer και σχετιζόμενα νευρο-εκφυλιστικά νοσήματα
Η πληθώρα των μελετών για τις νόσους του ανθρώπινου εγκεφάλου, όπως για τη νόσο Alzheimer (ΝΑ), πραγματοποιείται σε κυτταρικές καλλιέργειες και σε ζωικά μοντέλα. Ωστόσο, παρά τη σημαντική συμβολή των μοντέλων αυτών στην κατανόηση της νόσου, δεν επαρκούν για να διευκρινιστεί πλήρως η παθοφυσιολογία της. Έτσι, η μελέτη του εγκεφαλικού ιστού μετά θάνατον, από ασθενείς με ΝΑ, είναι καίριας σημασίας για την κατανόηση των μηχανισμών της νόσου.
Στα πλαίσια αυτά ιδρύθηκε η βιοτράπεζα εγκεφάλου (Τράπεζα Εγκεφάλων Κρήτης, ΤΕΚ) που επικεντρώνεται στη NA στην Κρήτη. Η ΤΕΚ βασίζεται σε μια διαρκή συνεργασία μεταξύ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Εταιρείας Alzheimer και Υγιούς Γήρανσης Ηρακλείου «Αλληλεγγύη». Απώτερος σκοπός της ΤΕΚ είναι η προώθηση της έρευνας για τη νόσο ΝΑ και τις άλλες νευροεκφυλιστικές νόσους χρησιμοποιώντας τη βιοτράπεζα αυτή ως εργαλείο.
Η ίδρυση της ΤΕΚ έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και όλοι οι συμμετέχοντες ή/και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους δίνουν συγκατάθεση μετά από ενημέρωση. Αφού αποκτηθεί ο εγκέφαλος μετά θάνατον, το ένα ημισφαίριο αποθηκεύεται σε φορμόλη ενώ το άλλο αποθηκεύεται σε τομές στους -80oC. Χρησιμοποιούνται τμήματα εγκεφαλικού ιστού διαποτισμένα σε φορμόλη και ενσωματωμένα σε παραφίνη, προς ανοσοϊστοχημική χρώση (IHC) για το Αβ αμυλοειδές και την πρωτεΐνη pTau, που αποτελούν τις δύο κύριες πρωτεϊνικές εναποθέσεις στη νόσο. Επιπλέον, τα αποθηκευμένα στους -80oC ημισφαίρια χρησιμοποιούνται για τεχνικές υγρής βιολογίας, όπως Western Blot και ενζυματικές μελέτες.
Μέχρι σήμερα, εφτά από τους δεκατέσσερεις εγκεφάλους έχουν ιστοπαθολογικά χαρακτηριστεί ως AD χρησιμοποιώντας IHC για το Αβ αμυλοειδές και τη pTau πρωτεΐνη, σε τομές από την περιοχή του ιππόκαμπου. Επίσης, ανοσοϊστοχημικές χρώσεις από διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του σταδίου της νόσου. Αυτοί οι νευροπαθολογικά χαρακτηρισμένοι εγκέφαλοι παρέχουν μια σταθερή βάση για περαιτέρω έρευνα σχετικά με νευροεκφυλιστικές ασθένειες

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Ζαγανάς, Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας

Σταθερά Ισότοπα και Ιατροδικαστικές Εφαρμογές: Προέλευση Αγνοούμενων Μεταναστών
-- υπό κατασκευή --

Experimental forensics
-- υπό κατασκευή --

Περισσότερα

developed by Kalohr
July 2019