Μονάδα Ιατροδικαστικής
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

εκδηλώσεις / δραστηριότητες


Εκπαίδευση / Ιατροδικαστική - Δεοντολογία

11o Εξάμηνο Ιατρικής ΣχολήςΣκοπός - στόχος
Κατανόηση του αντικείμενου και της μεθοδολογίας της Ιατροδικαστικής Επιστήμης και εξοικείωση του φοιτητή ιατρικής με την εξέταση σορών με σκοπό τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου. Το μάθημα προσφέρει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο της ιατροδικαστικής διερεύνησης του χρόνου θανάτου, της αιτίας και του είδους θανάτου σε ποικιλία περιστατικών. Ανάλυση των αρχών της ιατρικής δεοντολογίας και των νόμων που εφαρμόζονται στην άσκηση της ιατρικής.

Υλη μαθήματος
 • Ιστορία και σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία της Ιατροδικαστικής. Κλασσικά συγγράμματα.
 • Η πιστοποίηση θανάτου και η σημασία της. Η Ιατροδικαστική διερεύνηση του θανάτου και η σημασία της. Αυτοψία του χώρου του θανάτου και του εγκλήματος.
 • Πτωματικά φαινόμενα και εκτίμηση του χρόνου θανάτου Νεκροψία και Νεκροτομή. Κυριότερες Νεκροτομικές Τεχνικές σύμφωνα με τα Νational Αssociation of Μedical Εxaminers of USA-Autopsy Performance Standards. Μεθοδολογία της ιατροδικαστικής έρευνας, τεκμηρίωση και ιατροδικαστική μικροσκόπηση. Ιατροδικαστική Έκθεση
 • Αιφνίδιοι φυσικοί Θάνατοι.
 • Η βιομηχανική του οστού και η αντίδραση του στην εφαρμογή δύναμης. Ερμηνεία του μηχανισμού των τραυματικών κακώσεων.
 • Θάνατοι από θλαστικές κακώσεις /κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Θάνατοι από τροχαία ατυχήματα. Ανασύνταξη του τροχαίου ατυχήματος. Θάνατοι από τραύματα αιχμηρών οργάνων
 • Γενικές αρχές βαλλιστικής. Θάνατοι από τραύματα πολεμικών και κυνηγετικών όπλων.
 • Θάνατοι από θερμικές βλάβες, εγκαύματα, υποθερμία. Θάνατοι από ηλεκτροπληξία και από φυσικά αίτια (πχ κεραυνοπληξία). Θάνατοι στο νερό. Μαζικές καταστροφές.
 • Βασικές αρχές ιατροδικαστική ανθρωπολογίας
 • Ενδοοικογενειακή βία. Παιδική κακοποίηση και Παιδοκτονία. Ασφυξία (Μηχανική και Χημική). Οινόπνευμα. Χρήση ναρκωτικών ουσιών και ιατροδικαστική διερεύνηση των θανάτων από ναρκωτικές ουσίες. Μεθοδολογία και ερμηνεία των μεταθανάτιων τοξικολογικών εξετάσεων. Κοινές θανατηφόρες δηλητηριάσεις.
 • Πειραματισμός στον άνθρωπο.
 • Άμβλωση. Ευθανασία. Τεχνητή γονιμοποίηση. Κλωνοποίηση.
 • Ιατρική Ευθύνη-Ιατρική Αμέλεια.
Διδασκαλία:
Διαλέξεις: 30 Ω.Δ.Ε.
Εργαστηριακές ασκήσεις: 30 Ω.Δ.Ε.

Διδάσκοντες:
Ε. Κρανιώτη
Γ. Τζανακάκης
Αικ. Κανάκη
Δ. Νάθενα
Α. Μαυροφόρου
Α. Παπαδομανωλάκης

Γλώσσα Διδασκαλίας
Η διδασκαλία γίνεται κυρίως στα ελληνικά εκτός περιπτώσεων προσκεκλημένων ομιλητών του εξωτερικού οπότε και θα γίνονται στα αγγλικά. Θα χρησιμοποιούνται εκτός των ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσες πηγές και βιβλιογραφία και θα ζητείται από τους φοιτητές η μελέτη, κατανόηση και χρήση επιστημονικών άρθρων, κεφαλαίων βιβλίων ή άλλης βιβλιογραφίας στην αγγλική γλώσσα καθώς και η εξοικείωση τους με την ιατροδικαστική ορολογία στην αγγλική γλώσσα.

Διδακτικές – Μαθησιακές Μέθοδοι
 1. Διαλέξεις: Οι διαλέξεις γίνονται με τρόπο που να ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στη διδακτική διαδικασία. Στόχος είναι μία ισορροπία ανάμεσα στην παρουσίαση των θεωρητικών βάσεων της επιστήμης της ιατροδικαστικής και της δεοντολογίας στην επίδειξη της πρακτικής εφαρμογής της ιατρικής γνώσης σε ιατροδικαστικά προβλήματα με την συζήτηση περιστατικών.
 2. Κλινική άσκηση: Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης νεκροτομών και την συζήτηση περιστατικών με ειδικευμένους ιατροδικαστές της Μονάδας Ιατροδικαστικής του ΠαΓΝΗ.
 3. Προγραμματισμένα εργαστήρια: Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης εξειδικευμένων εργαστηρίων όπως Ιατροδικαστικής Ανθρωπολογίας και Τοξικολογίας στα οποία θα διδαχτούν ειδικές μεθόδους, εξέτασης, δειγματοληψίας και ανάλυσης ποικίλων δειγμάτων ιατροδικαστικού ενδιαφέροντος (φωτογραφίες).
Μέθοδοι αξιολόγησης - Βαθμολόγηση
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτή εξέταση κατά τις εξεταστικές περιόδους με την προϋπόθεση ότι οι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον μια νεκροτομή και ένα προγραμματισμένο εργαστήριο. Σε εμβόλιμες εξεταστικές η εξέταση του μαθήματος μπορεί να γίνεται προφορικά.

Πρόγραμμα

developed by Kalohr
July 2019