Μονάδα Ιατροδικαστικής
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

εκδηλώσεις / δραστηριότητες


Εκπαίδευση / Eκπαιδευτικά προγράμματα B'βάθμιας εκπαίδευσης

«Τα μυστικά του ανθρώπινου σκελετού: Εργαστήριο διαδραστικής επιμόρφωσης και δράσης»
Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου της Ιατρικής

Σύντομη παρουσίαση της επιστήμης της Ιατροδικαστικής Ανθρωπολογίας και εισαγωγή στην εξέταση του ανθρώπινου σκελετού για την εξαγωγή πολύτιμων πληροφοριών σχετικά με τη ζωή (δραστηριότητες, διατροφή, υγεία) και το θάνατο του ατόμου. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και εναλλάσονται σε 3 σταθμούς εργασίας στους οποίους καλούνται να εξετάσουν μοντέλα ανθρώπινων σκελετών και οστά και να αποκρυπτογραφήσουν τα μυστικά που κρύβουν. Ο πρώτος σταθμός εργασίας περιλαμβάνει τη συναρμολόγηση ενος ομοιώματος σκελετού με τη βοήθεια των εκπαιδευτών, ο δεύτερος σταθμός θα συμπεριλαμβάνει την εκτίμηση φύλου, ηλικίας και αναστήματος σε παραδείγματα σκελετών και την αντιστοίχηση τους με προφίλ αγνοουμένων που θα οδηγήσει στην ταυτοποίηση τους. Ο τρίτος σταθμός θα περιλαμβάνει μια σειρά 3D εκτυπωμένων κρανίων που φέρουν τραύματα στα οποία οι μαθητές καλούνται να αξιολογήσουν ώστε να λύσουν το μυστήριο του θανάτου των ατόμων αυτών. Τέλος, οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να δουν την συλλογή ολογραμμάτων από θανάτους της αρχαιότητας (2ος -16ος αιώνας) οι οποίοι διαλευκάνθηκαν με την εξέταση του σκελετού.
  • Τάξεις: Β΄ Γυμνασίου- Γ’ Λυκείου
  • Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά ομάδα: 20
  • Ενδεικτική διάρκεια: 90΄
  • Καλωσόρισμα - Αφόρμηση - Ξενάγηση: 30΄
  • Εκπαιδευτική δράση: 50΄
  • Συνολική θεώρηση: 10΄


developed by Kalohr
July 2019