Μονάδα Ιατροδικαστικής
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

εκδηλώσεις / δραστηριότητες


Εκπαίδευση / Ειδικότητα Ιατροδικαστικής

Με βάση τον πρόσφατο διάταγμα Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 (ΦΕΚ 4138 της 20/9/2018) o συνολικός χρόνος εκπαίδευσης της Ιατροδικαστικής είναι πέντε (5) έτη και διανέμεται ως ακολούθως:
 • Βασική Εκπαίδευση (1 έτος): Παθολογική Ανατομική (1ο χρόνο άσκησης στην ειδικότητα υποχρεωτικά)
 • Ειδική Εκπαίδευση:(4 έτη)
  • Τέσσερις (4) μήνες Ψυχιατρική
  • Τέσσερις (4) μήνες Παθολογία
  • Τέσσερις (4) μήνες Γενική Χειρουργική ή Ορθοπεδική
  • (3) έτη Εργαστήριο Ιατροδικαστικής Α.Ε.Ι
Η Μονάδα Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης προσφέρει 3 θέσεις ειδικότητας έως 3 έτη.

Απαιτούμενα Προσόντα υποψηφίων
 • Όλα τα απαραίτητα προαπαιτούμενα για έναρξη ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα.
 • Επιθυμητή η ολοκλήρωση εκπαίδευσης ενός έτους στην Παθολογική Ανατομική
 • Καλή γνώση Ανατομίας
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου και δυνατότητα οδήγησης
 • Καλά επικοινωνιακά προσόντα
 • Διάθεση συμμετοχής στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Εργαστηρίου
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τη Μονάδα Ιατροδικαστικής για περισσότερες πληροφορίες.

developed by Kalohr
July 2019