Μονάδα Ιατροδικαστικής
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

εκδηλώσεις / δραστηριότητες

Έρευνα / Προγράμματα

Virtopsy.GR: Εφαρμογή απεικονιστικών μεθόδων για τη διερεύνηση θανάτου
Η Ιατροδικαστική Επιστήμη έχει ως αντικείμενος την καταγραφή, ανάλυση και ερμηνεία των επιστημονικών ιατρικών ευρημάτων σε αιφνίδιους και βίαιους θανάτους και την σαφή παρουσίαση τους στο Δικαστήριο. Η περιγραφή των ευρημάτων όμως είναι υποκειμενική και εξαρτώμενη από τον εκάστοτε παρατηρητή. Οι απεικονιστικές τεχνικές έχουν παρουσιάσει αξιοσημείωτη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια με αποδεδειγμένης αξίας εφαρμογές στην ιατροδικαστική διερεύνηση του θανάτου που κυμαίνεται από μεθόδους διάγνωσης, ταυτοποίησης έως και ανασύνθεσης των συνθηκών του θανάτου. Στα πλαίσια της γενικότερης αποδοχής των απεικονιστικών τεχνικών στην ιατροδικαστική πράξη η παρούσα έρευνα προτείνει μια μελέτη ιατροδικαστικών περιστατικών με απεικονιστική μέθοδο (αξονική τομογραφία) και τη σύγκριση των ευρημάτων με τα αποτελέσματα της κλασσικής νεκροτομής.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αναμένεται να αναδείξουν τα είδη θανάτου τα οποία μπορούν να διερευνηθούν με βεβαιότητα με απεικονιστικές τεχνικές, ώστε να υπάρχει εναλλακτική η συμπληρωματική της νεκροτομής διερεύνηση αιφνίδιων ή βίαιων θανάτων. Η συγκριτική αυτή μελέτη πραγματοποιείται για πρώτη φορά για τα ελληνικά δεδομένα και αναμένεται να αποτελέσει εφαλτήριο ανάπτυξης της Ιατροδικαστικής Ακτινολογίας πανελλαδικά. Επιπρόσθετα, η χρήση αξονικού τομογράφου τελευταίας τεχνολογίας (128 τομών) αποτελεί παγκόσμια καινοτομία του Πανεπιστήμιου Κρήτης και του Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης και ενδέχεται να συμβάλει θετικά στην ιατροδικαστική πρακτική και έρευνα.

Σταθερά Ισότοπα και Ιατροδικαστικές Εφαρμογές: Προέλευση Αγνοούμενων Μεταναστών
-- υπό κατασκευή --

Experimental forensics
-- υπό κατασκευή --

Περισσότερα

developed by Kalohr
July 2019