Μονάδα Ιατροδικαστικής
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Έρευνα / Προγράμματα

Virtopsy.GR: Εφαρμογή απεικονιστικών μεθόδων για τη διερεύνηση θανάτου
Η Ιατροδικαστική Επιστήμη έχει ως αντικείμενος την καταγραφή, ανάλυση και ερμηνεία των επιστημονικών ιατρικών ευρημάτων σε αιφνίδιους και βίαιους θανάτους και την σαφή παρουσίαση τους στο Δικαστήριο. Η περιγραφή των ευρημάτων όμως είναι υποκειμενική και εξαρτώμενη από τον εκάστοτε παρατηρητή. Οι απεικονιστικές τεχνικές έχουν παρουσιάσει αξιοσημείωτη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια με αποδεδειγμένης αξίας εφαρμογές στην ιατροδικαστική διερεύνηση του θανάτου που κυμαίνεται από μεθόδους διάγνωσης, ταυτοποίησης έως και ανασύνθεσης των συνθηκών του θανάτου. Στα πλαίσια της γενικότερης αποδοχής των απεικονιστικών τεχνικών στην ιατροδικαστική πράξη η παρούσα έρευνα προτείνει μια μελέτη ιατροδικαστικών περιστατικών με απεικονιστική μέθοδο (αξονική τομογραφία) και τη σύγκριση των ευρημάτων με τα αποτελέσματα της κλασσικής νεκροτομής.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αναμένεται να αναδείξουν τα είδη θανάτου τα οποία μπορούν να διερευνηθούν με βεβαιότητα με απεικονιστικές τεχνικές, ώστε να υπάρχει εναλλακτική η συμπληρωματική της νεκροτομής διερεύνηση αιφνίδιων ή βίαιων θανάτων. Η συγκριτική αυτή μελέτη πραγματοποιείται για πρώτη φορά για τα ελληνικά δεδομένα και αναμένεται να αποτελέσει εφαλτήριο ανάπτυξης της Ιατροδικαστικής Ακτινολογίας πανελλαδικά. Επιπρόσθετα, η χρήση αξονικού τομογράφου τελευταίας τεχνολογίας (128 τομών) αποτελεί παγκόσμια καινοτομία του Πανεπιστήμιου Κρήτης και του Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης και ενδέχεται να συμβάλει θετικά στην ιατροδικαστική πρακτική και έρευνα.

Ιστοχώρος:

Polyphonic Murders
Violence embodies one of the most ancient dialogues between art and science. Throughout history and pre-history, the cultural rituals of war, the mythologies and the technologies of cruelty and most importantly, the re-translation of death into a celebration of life allied those who study truths (scientists) with those who create truths (artists).PM aims to render these sci-art dialogues visible and stimulating for a wide audience: it will transform the material remains of apparent brutality into a synesthetic gallery of knowledge and imagination. Filtered through new media technologies, the skeleton-archives of violence are re-assembled into three-dimensional re-enactments of action.

These interventions open up illusory windows into the kinesiology and anatomy of murder, carving out evolutionary paths of cruelty across time. Displayed as immaterial sculptures of truth, these ethereal maps of terror are then re-introduced into a panorama of visual art.

Scientists and artists will transform the scientific representation of violence into new forms of storytelling. Six historical murder victims are given the opportunity to re-write their truth through a synergy of artwork and digital content. The audience will actively participate in the storytelling by understanding both material culture evidence provided at the exhibition but also by contributing in on-site creative and scientific activities.

Ιστοχώρος: www.polyphonicmurders.com

Σταθερά Ισότοπα και Ιατροδικαστικές Εφαρμογές: Προέλευση Αγνοούμενων Μεταναστών
-- υπό κατασκευή --

Experimental forensics
-- υπό κατασκευή --

Περισσότερα

ανάπτυξη από Kalohr
Ιούλιος 2019